Uppskjuten skolplikt

LÄS MER

Information

Enligt 7 kap. 10 § skollagen. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen.
Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen först höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-253 33