Byggande av ramp på allmän platsmark

LÄS MER

I första hand skall tillgängligheten lösas inom respektive fastighet, om inte detta är möjligt utifrån utrymmesskäl med mera kan fastighetsägaren ansöka hos kommunen om att få disponera allmän platsmark.

Till ansökan skall bifogas ritningar på önskad ramp (fasadritning i skala 1:100 och planritning 1:200 samt detaljritning/skiss som visar rampens utseende med egen fastighets fasad i bakgrund.) Utformning med mått, materialval och färg på ramp och ledstänger samt höjder och lutningar skall även framgå i en beskrivning eller av ritningar. Medgivande från annan fastighet krävs om ramp kommer framför eller på annat sätt belastar annan fastighet.

Frågor om e-tjänsten

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen
tekniska.kontoret@bollnas.se