Livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Anmälan
Om du ska starta en livsmedelsverksamhet, exempelvis restaurang, butik, café eller liknande måste du anmäla detta till samhällsbyggnadsförvaltningen i Bollnäs kommun så att din livsmedelsanläggning registreras. Observera att anmälan från en juridisk person skall göras av behörig företrädare. Fyll i så noggrant som möjligt för att snabba på handläggningen av din anmälan.

E-legitimation
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter så att du inte behöver fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

När får du starta din livsmedelsverksamhet?
Livsmedelsverksamheten får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering skickats in till oss. Om vi hinner registrera anläggningen innan dessa två veckor gått, får du starta direkt när anläggningen registrerats. Så fort vi registrerat din livsmedelsanläggning skickar vi ett skriftligt beslut till dig om att anläggningen registrerats.

Vad händer om du startar din livsmedelsverksamhet utan att först ha anmält den för registrering?
Om anmälan inte inkommer till oss innan verksamheten startar, riskerar du som livsmedelsföretagare att få betala en sanktionsavgift. Beloppet på sanktionsavgiften kan vara från 2500 kr upp till 75000 kr.

Avgift för registreringen
Vid registrering av en livsmedelsanläggning tas en avgift ut enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Bollnäs kommun. Avgiften är för närvarande 1 427 kr.

Du ska ha kunskap och känna till reglerna
Du som ska starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du kommer bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar. Du behöver därför ta reda på vilka regler som gäller för just den verksamhet som du bedriver.

Livsmedelskontroll
När anläggningen är registrerad och verksamheten har startat gör inspektörer från samhällsbyggnadsförvaltningen regelbundna livsmedelskontroller. Vid kontrollerna granskas företagets egenkontroll och i vissa fall utförs provtagningar. Inspektörerna kontrollerar exempelvis hur maten förvaras och rutiner för livsmedelshanteringen, lokalen, utrustningen och information som ges om livsmedel.

Övrig information
Utöver din anmälan om livsmedelsanläggning kan du även behöva tänka på följande.

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för frågor som rör:

  • Bygganmälan eller söka bygglov
  • Anmäla installation av utrustning med köldmedia om utrustningen innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedia eller mer

Kontakta kommunalförbundet Hälsingland för frågor som rör:

  • Tillstånd för servering av alkohol, tillstånd för försäljning av tobak samt anmälan av försäljning av folköl
  • Tillstånd för användning av gasol
  • Frågor som rör brandskydd och utrymning

Kontakta Helsinge vatten för frågor som rör:

  • Installation av fettavskiljare

Kontakta polisen för frågor som rör:

  • Tillstånd för uteservering
  • Danstillstånd

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa