Värmepumpanläggning med värmebärare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om värmepumpanläggning med värmebärare i ytvatten, berg, jord
Enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan ska göras av fastighetsägaren. Anmälan som görs av installatör eller brunnsborrare godtas inte. Fyll i anmälan så noggrant som möjligt och bifoga begärda bilagor för att underlätta handläggningen av ärendet.

Start av verksamheten
Den som avser att installera en värmepumpanläggning ska senast sex (6) veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till miljö- och byggnämnden.

Avgift
En avgift enligt Kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut, 2348 kr. Räkning skickas separat från kommunens ekonomikontor. I Flästa vattenskyddsområde tas en avgift på 4696 kr ut för prövning av ansökan. En Miljösanktionsavgift (böter) på 1000 kr eller 3000 kr tas ut om man inrättar en värmepumpanläggning utan att ha gjort en ansökan.

Om blanketten används ska den skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
821 80 Bollnäs

​Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Information om din värmepump

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa