Transportdispens, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om transportdispens för undantag om max tillåtna bredd, längd eller vikt. 

Om transportsträckan endast är inom Bollnäs kommun (transporten ska inte passera kommungränsen) ska ansökan göras i i denna e-tjänst . I övriga fall ska ansökan göras hos Trafikverket.

För att en ansökan ska kunna behandlas i tid bör den normalt vara hos oss senast 5 arbetsdagar före planerad transportdag. Vid transport som behöver eskort av vägtransportledare, polis eller dylikt blir ofta handläggningstiden längre.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa