Djurhållning

LÄS MER

Ansökan om djurhållning
Enligt 3 § Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bollnäs kommun

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt och bifoga begärda bilagor för att underlätta handläggningen av ärendet. Grannar kan behöva höras i ärendet.

Avgift
En avgift enligt Kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten