Djurhållning

LÄS MER

Ansökan om djurhållning
Enligt 3 § Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bollnäs kommun

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt och bifoga begärda bilagor för att underlätta handläggningen av ärendet. Grannar kan behöva höras i ärendet.

Avgift
En avgift enligt Kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut.

Information om personuppgiftslagen
Miljö- och byggnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). De personuppgifter som lämnas kommer att registreras för administration och uppföljning.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@bollnas.se
0278-250 00