Skolfrånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst ska anmälan om inledd frånvaroutredning samt uppföljning av frånvaro lämnas av rektor. 

Fristående och kommunala skolor samt andra huvudmän ska anmäla till Bollnäs kommun, utbildningsförvaltningen, om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan (Skollagen 7 kap. 22 §) .

Därefter ska huvudmannen efter genomförd utredning inkomma med resultat av genomförda insatser, senast inom 6 månader.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa