Anmälan om utredning och uppföljning av elevs frånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst ska anmälan om inledd frånvaroutredning samt uppföljning av frånvaro lämnas av rektor. 

Fristående och kommunala skolor samt andra huvudmän ska anmäla till Bollnäs kommun, utbildningsförvaltningen, om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan (Skollagen 7 kap. 22 §) .

Därefter ska huvudmannen efter genomförd utredning inkomma med resultat av genomförda insatser, senast inom 6 veckor.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa