Kompostering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om eget omhändertagande av matavfall (kompostering) på den egna fastigheten enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614) samt 32 § Bollnäs kommuns föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar. Miljö- och byggnämnden gör en särskild prövning och kan efter detta bevilja kompostering på den egna fastigheten.

En handläggningsavgift motsvarande 551 kr tas ut för prövning av anmälan enligt gällande taxa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa