Fullmakt till person som inte är vårdnadshavare (ombud)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten kan du upprätta eller återkalla en fullmakt. 

När du som vårdnadshavare fyller i fullmakten samtycker du till att information om ditt barn, avseende förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet, lämnas till en person (ombud) som inte är vårdnadshavare. 

Det är inte möjligt för ett barn att ha mer än två vårdnadshavare, se 6 kap. 2 a § föräldrabalken, men en fullmakt där en tredje person kan stå i vårdnadshavarens ställe går att utforma, se 10 § avtalslagen.

En fullmakt kan aldrig innebära att ombudet får mer tillgång till uppgifter om ett barn eller en elev än vad vårdnadshavaren har.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa