Begäran om entledigande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan begära dig entledigad från uppdraget som god man eller förvaltare om du inte längre vill vara det.

Fyll i e-tjänsten med önskade uppgifter om uppdraget.
Informationen kommer att överlämnas till den ställföreträdare som tar över uppdraget.

Du kvarstår i ditt uppdrag tills en ersättare finns och överförmyndaren tagit beslut om byte.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa