Massor för anläggningsändamål

LÄS MER

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) kap 1. 10 och 11 §§ samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 22 och 25 §§.

Denna blankett används av dig som vill använda avfall (exempelvis schaktmassor) för anläggningsändamål.

Avgift
Enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa tas en avgift ut som motsvarar faktisk nedlagd tid i ärendet. Information om taxan finns på www.bollnas.se 

Anmälan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
821 80 Bollnäs

​Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se