Enskilda vägar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om kommunalt drift- och underhållsbidrag till icke statsbidragsberättigad enskild väg/utfartsväg samt kommunalt bidrag till sommarunderhållskostnader för skogsbilväg

Gör din ansökan före 31 mars.

Läs mer om bestämmelserna om enskilda vägar på bollnas.se.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa