Utbetalning av ekonomiskt stöd, Personlig assistans, ansökan

LÄS MER

Blankett för ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS
Ansökan ska ha inkommit inom 3 månader från sjukdomstillfället