Bassängbad

LÄS MER

Anmälan av bassängbad
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Följande bilagor ska skickas med anmälan:

  • Planritning över anläggningen där även omklädningsrum, duschar, toaletter och städutrymmen framgår. Ritningen bör göras i lämplig skala, t.ex. 1:50 eller 1:100.
  • Beskrivning av verksamheten med uppgifter om bassängvolymer, bedömt antal badande/dag vid maxbelastning, antal badande som reningsanläggningen är dimensionerad för.
  • Beskrivning av reningsanläggningen med uppgifter om filtertyp, flöde genom filter m3/h, omsättningstid (ggr/dygn), spädvattenmängd (I/badande), desinfektionsmedel, pH-justerandemedel, flockningsmedel, UV-ljus etc.
  • Uppgifter om var bassängvattnet leds efter backspolning eller tömning av pool.
  • Egenkontrollprogram vilket innefattar ansvarsfördelning, riskbedömning, rutiner för drift och provtagning, kemikalieförteckning, städ och rengöringsrutiner etc.

 

Anmälan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
821 80 Bollnäs

​Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se