Stöd till barn, ungdomar och föräldrar

LÄS MER

Stöd till barn, ungdomar och föräldrar

Du kan vända dig till socialtjänsten om:
•    Du känner att du behöver stöd i din roll som förälder.
•    Du oroar dig för ditt barn.
•    Du som ungdom anser att du är i behov av stöd eller hjälp.

Vilka kan ansöka?
En ansökan kan göras av vårdnadshavare eller ungdom som fyllt 15 år. Om du som ungdom gör en ansökan kommer vi att ta kontakt med dig så att du får berätta mer om din situation. Om du som vårdnadshavare ansöker om stöd och det finns en till vårdnadshavare så behöver socialtjänsten prata med den vårdnadshavaren för att höra vad denne tycker. När ett barn fyllt 15 år räknas hen som egen part och behöver då också samtycka till att ansökan görs. Du som barn/ungdom kan läsa mer om vad socialtjänsten kan hjälpa till med på Om socialtjänsten för barn och unga - Koll på soc (kollpasoc.se)

Vad kan man ansöka om?
Socialtjänsten erbjuder flera olika typer av stöd. Det socialtjänsten kan erbjuda är bland annat familjebehandling via Familjebehandlarenheten, kontaktperson/kontaktfamilj, jourfamilj, institutionsplacering, familjehemsplacering. För att läsa mer om vad Familjebehandlarenheten kan erbjuda klicka på länken Stöd till familjer och föräldrar (bollnas.se)

Om du vill ansöka om stöd kan du göra det via vår e-tjänst. 

Om du har frågor eller vill prata med oss utan att uppge ditt namn kan du kontakta barn - och ungdomsenhetens socialsekreterare via receptionen: 0278-25190 eller via mail barnochungdomsenheten@bollnas.se

Vad händer sedan?
När du har gjort en ansökan inleder socialtjänsten en utredning och ansvarig socialsekreterare tar kontakt med er för att boka in träffar för utredningssamtal. Utredningen är ett underlag för att bedöma om du har rätt till det stöd som du ansökt om. 

Vid akuta behov utanför kontorstid
OBS! Om du befinner dig i akut fara, ring 112.
Denna e-tjänst kontrolleras bara helgfri vardag 8.00-16.30.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa