Solarieverksamhet

LÄS MER

Anmälan om solarieverksamhet
​enligt 16 § strålskyddsförordningen

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt för att underlätta handläggningen av ärendet.

Följande bilagor ska skickas med anmälan:
Bilaga 1. Intyg från tillverkaren om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010
Bilaga 2. Ritning över verksamheten

Start av verksamheten
Den som avser att bedriva verksamhet där kosmetisk solarium upplåts till allmänheten ska senast sex (6) veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till miljö- och byggnämnden.

Avgift
En avgift för anmälan tas ut enligt gällande taxa.

Anmälan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
821 80 Bollnäs

​Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se