God man - Ansökan om God man

LÄS MER

Ansökan/anmälan om behov av god man p.g.a. hälsoskäl (11kap 4§ föräldrabalken)

Mer information på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndare@bollnas.se
0278-250 00