Förändrad verksamhet eller upphörd verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du meddela samhällsbyggnadskontoret (Miljö- och byggnämnden) om du upphört med din  verksamhet eller om du genomfört förändringar i din befintliga verksamhet.

Använd endast denna e-tjänst om ditt meddelande gäller någon av nedanstående verksamhetstyper. 

Observera att denna e-tjänst inte kan användas för att anmäla en ny verksamhet eller byte av verksamhetsutövare för en befintlig verksamhet. Om en verksamhet byter plats eller om en ny verksamhetsutövare tar över en befintlig verksamhet krävs en ny anmälan.

Livsmedelsanläggning

Exempelvis:

 • Restaurang
 • Livsmedelsbutik
 • Livsmedelsproducent
 • Produktionskök
 • Grossist
 • Dricksvattenanläggning

Yrkesmässig hygienisk behandling

Exempelvis:

 • Fotvård
 • Tatuering-/piercingverksamhet
 • Håltagning öron
 • Akupunktur
 • Rakkniv/blad mot hud
 • Skalpell
 • Skönhetsinjektioner
 • Microneedling

Hälsoskydd

Exempelvis:

 • Bassängbad
 • Förskole- och skolverksamhet
 • Solarium

Miljöfarlig verksamhet

Exempelvis:

 • Enskilt avlopp
 • Biltvätt
 • Verkstad
 • Djurhållning
 • Fordonstvätt
 • Industri
 • Jordbruk
 • Kött- eller mjölkproduktion
 • Uppläggning av avfall eller massor

Se miljöprovningsförordning (2013:251) för vilka verksamheter som klassas som miljöfarliga och som e-tjänsten kan nyttjas för.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företags uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa