Fristående verksamhet - Anmälan om förändringar inom ägar- och ledningskretsen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En huvudman som har getts godkännande att i Bollnäs kommun bedriva förskoleverksamhet måste anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen till barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs kommun. Anmälan ska göras senast en månad från det att förändringen genomförts.

Barn- och utbildningsnämnden kommer därefter att pröva om huvudmannen även efter förändringen kommer att uppfylla skollagens krav på att huvudmannen har insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att nytillkomna personer i ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms lämliga. 

Detta framgår av 2 kap 5 §, 2 kap 5a § och 5 kap 5b § i skollagen (2010:800). 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa