Serveringstillstånd

LÄS MER

Ansökan om serveringstillstånd
Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till tillståndsmyndigheten.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund hos tillståndsmyndigheten kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande och/eller styrelse
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund hos tillståndsmyndigheten kan du också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal.

Restaurangregister
Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd, restaurang- och ägaruppgifter. Man kan även se vilka som är anmälda som serveringsansvariga.