Oro för barn 0-20 år - Anmälan

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Om du har anmälningsskyldighet kan du inte göra en anonym anmälan. Anmälningsskyldighet gäller endast barn 0 - 17 år.

Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Du kan välja om du vill vara anonym eller inte. Om du väljer att vara anonym behöver du tänka på att inte skriva ditt namn eller uppge kontaktuppgifter. Alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du exempelvis väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur de ska gå vidare med uppgifterna. Som regel tas kontakt med vårdnadshavarna och barnet/den unge för att gå igenom anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om bedömningen eller få återkoppling om hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta barn- och ungdomsenheten
E-post: barnochungdomsenheten@bollnas.se

Mottagning: 0278-252 02

Måndag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Tisdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Onsdag: 13.00-16.00
Torsdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30

Receptionen: 0278-251 90

Vid akuta behov utanför kontorstid

Kontakt för akut hjälp | Bollnas kommun

OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112.
Denna e-tjänst kontrolleras bara helgfri vardag 8.00-16.30.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa