Skrotningsintyg cistern

LÄS MER

Intyg för cistern och rörledning som tas ur bruk enligt NFS 2021:10 7 kap. 1 §.

 

Cisterner med anslutna rör- och slangledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan återfyllas med brandfarliga vätskor eller spilloljor.

Verksamhetsutövaren ska senast i samband med att cisternen tas ur bruk informera tillsynsmyndigheten om hur cisternen med anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska omhändertas.

 

Intyget skickas till
Bollnäs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
821 80 Bollnäs

Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo@bollnas.se
0278-250 00