Ta oljecistern ur bruk

LÄS MER

Om du har en oljecistern för villa eller bränsle i eller ovan mark och avser att ta den ur bruk så ska detta meddelas till Samhällsbyggnadskontoret.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@bollnas.se
0278-250 00