Stöd vid missbruk för vuxna från 21 år

LÄS MER

I Bollnäs är det vuxenenhetens socialsekreterare som ansvarar för att utreda behov av vård och behandling av missbruksproblem. Vuxenenheten delar ansvaret med Bollnäs beroendecentrum dit du kan vända dig för råd och stöd utan remiss, även anhöriga kan vända sig dit.

Vård och behandling av missbruksproblem kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på hur allvarliga problemen är. I första hand ges insatser i öppenvård men ibland finns det behov av dygnet-runt-vård vid ett behandlingshem/hem för vård eller boende (HVB).

Om du vill ansöka om stöd/vård och behandling vid missbruksproblem kan du göra en ansökan via vår e-tjänst.

Om du har frågor kring vilket stöd som finns att tillgå kan du även kontakta vuxenenhetens socialsekreterare via receptionen: 0278-25190.

Vad händer sedan?
När du gjort en ansökan inleder socialtjänsten en utredning och ansvarig socialsekreterare tar kontakt med dig för att boka in träffar för utredningssamtal. Utredningen är ett underlag för att bedöma om du har rätt till det stöd/vård och behandling som du ansökt om. 

Vid akuta behov utanför kontorstid
https://www.bollnas.se/index.php/akuthjalpen

Observera! Om du befinner dig i akut fara, ring 112.
Ärenden via den här e-tjänsten kontrolleras endast helgfria vardagar under kontorstid.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa