Felanmälan

LÄS MER

Exempel på saker du kan felanmäla via denna tjänst:

 • gatubelysning
 • papperskorgar
 • snöröjning och halkbekämpning
 • klotter
 • skyltar
 • fritidsanläggningar
 • felparkering
 • offentliga toaletter
 • stopp i brunnar
 • gator och vägar
 • cykelbanor, gångbanor, trottoarer
 • med mera.

Återkoppling

För att få återkoppling måste du logga in

Efter att du har skickat in din felanmälan

Efter att du registrerat en felanmälan får ditt ärende ett unikt ärendenummer. Via det ärendenumret kan du få återkoppling på vad som har hänt med din felanmälan.

Alla ärenden hanteras olika snabbt. I vissa fall får du besked direkt. I andra fall kan det handla om ärenden som är svåra att lösa, då kan det behövas mer tid. Det som anmäls hanteras även olika snabbt beroende på hur allvarliga felen är. Senast tre arbetsdagar efter din anmälan ska du ha fått återkoppling. Det kan vara ett svar om vad som har gjorts, men kan även vara svar om vad som ska göras åt felen längre fram.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa