Fullmakt, ekonomiskt stöd

LÄS MER

Fullmakt för ansökan om ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9§2 LSS vid ordinarie personlig assistents sjukdom