Insatser enligt socialtjänstlagen

LÄS MER

Ansökan enligt Socialtjänstlagen, SoL

Mer information på blanketten

Ansökan sänds till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 BOLLNÄS

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten
0278-250 00