Socialt verksamhetsbidrag

LÄS MER

Ansökan om socialt verksamhetsbidrag 2021
Socialnämnden ger bidrag i syfte att stödja föreningars aktiviteter, för stöd och råd, utbildning, förebyggande arbete eller hjälpverksamhet inom Bollnäs kommun.
Senast den 15 april 2021 ska din förenings ansökan vara inlämnad.

Ansökan sänds till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 BOLLNÄS

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten
0278-250 00