Verksamhetsbidrag ur Arbråfonderna

LÄS MER

Verksamhetsbidrag ur Arbråfonderna

Ändamål - syfte - inriktning
Att i enlighet med respektive donationsfonds stadgar stödja föreningars barn- och ungdomsverksamhet.

Bidragsberättigade föreningar
Ideella föreningar och organisationer, med egen verksamhet riktad till barn och ungdom folkbokförda i förutvarande Arbrå kommun.

Ansökans innehåll

  • Ansökan skall göras på särskild blankett där följande uppgifter skall lämnas:
  • Uppgift om fullständigt föreningsnamn, adress samt post- eller bankgironummer
  • Medlemsantal, folkbokförda i förutvarande Arbrå kommun, senast avslutat verksamhetsår, i åldersgrupperna 0-20 år samt 21 år och äldre, fördelat mellan manliga och kvinnliga.
  • Uppgift om antalet genomförda sammankomster och det totala antalet deltagare vid dessa sammankomster (aktivitetsbidrag), enligt nedanstående villkor, i åldersgrupperna 0-20 år, under senaste kalenderåret. Deltagarna skall vara folkbokförda i förutvarande Arbrå kommun.
  • Verksamhets-/årsberättelse jämte bokslut samt revisionsberättelse och årsmötesprotokoll från senast avslutat verksamhets-/räkenskapsår skall alltid bifogas ansökan.

Läs mer på sidan 2 på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Ulf Arbinger
0278-413 35