Köldmedieanläggning

LÄS MER

Anmälan om nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning .

Enligt 14 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. I god tid innan du installerar eller konverterar en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du anmäla detta till miljö- och byggnämnden.

Anmälan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
821 80 Bollnäs

​Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo@bollnas.se
0278-250 00