Ödehus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ödehus, är en e-tjänst för dig som:

  • Ska svara på om du äger huset/fastigheten.
  • Vill sälja eller hyra ut ditt boende.
  • Vill plockas bort ur inventeringslistan.

I den här e-tjänsten kan du som lagförd ägare till ett obebott hus eller fastighet svara på ett antal frågor. 

Bollnäs kommun får många förfrågningar från personer som letar boende. De vill exempelvis hitta ett hus vid en naturskön plats, ett renoveringsobjekt eller ett markområde på landsbygden. Som kommun kan vi för närvarande inte erbjuda dessa boenden och vi kan inte heller vara involverade i själva uthyrningen och överlåtelsen. Dock vill vi gärna medverka till att fler bor på vår landsbygd. Landsbygden är något vi värnar om. Kan ni hjälpa oss?

I oktober 2019 inkom ett medborgarförslag angående kartläggning och inventering av obebodda hus i kommunen. Förslagsställaren föreslog att kommunen skulle inventera obebodda hus och därefter kontakta ägarna för att få ut fastigheterna på marknaden. Under år 2021 gjordes denna inventering.

En fastighet är ett mark- eller vattenområde som har en fastighetsbeteckning. Varje byggnad/bostad på en fastighet ska ha en egen adress. Därav kan det finnas flera adresser på en fastighet.

Om du inte har e-legitimation kan du istället ladda hem en blankett som skickas eller lämnas in till samhällsbyggnadskontoret i stadshuset.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa