Hemtjänst utförare, Ansökan

LÄS MER

Ansökan om godkännande att bedriva hemtjänst i Bollnäs kommun

Mer information på blanketten

Ansökan sänds till:
Bollnäs kommun
Socialtjänsten
821 80 BOLLNÄS

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten
social.forv@bollnas.se