Orosanmälan för vuxen från 21 år, missbruk och våld i nära relation

LÄS MER

Att göra en orosanmälan
Om du känner oro för att en person far illa av missbruk eller våld i nära relation kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten via vår e-tjänst.

Du kan göra en orosanmälan som privatperson eller i din yrkesroll. Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en orosanmälan, men då blir det svårare för socialtjänsten att utreda ärendet. Om du väljer att vara anonym behöver du tänka på att inte skriva ditt namn eller uppge kontaktuppgifter. Alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du exempelvis väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur de ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Socialtjänsten tar kontakt med personen i fråga och går igenom orosanmälan och kan vid behov erbjuda olika former av stöd. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga. Som privatperson får du inte veta hur socialtjänsten utreder ärendet och vilka åtgärder som vidtas.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Vuxenenhetens mottagningstelefon: 0278-25604

Måndag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Tisdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Onsdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Torsdag: 13.00-16.00
Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30

Receptionen: 0278-251 90

Vid akuta behov utanför kontorstid
https://bollnas.se/omsorg-och-stod/kontakt-for-akut-hjalp

OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112.
Ärenden via den här e-tjänsten kontrolleras endast helgfria vardagar under kontorstid.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa