Bedrivande av skolverksamhet

LÄS MER

Anmälan om bedrivande av förskola, skola, gymnasium, fritidshem etc.
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Följande bilagor ska skickas med anmälan:

  • Ritning som visar lokalens utformning, rumsfördelning och användningssätt, markera även placering av handtvättställ, toaletter, städutrymme etc.
  • Karta som visar utomhusmiljön.
  • Protokoll från luftflödesmätning eller OVK (obligatorisk ventilationskontroll) som visar luftkapaciteten i utrymmen där barn/elever vistas.
  • Protokoll från senaste radonmätningen.

​Mer information på blanketten.

Anmälan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs

​Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se