Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Förskola, skola, gymnasium, fritidshem

LÄS MER

Anmälan om förskola, skola, gymnasium, fritidshem etc.
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Följande bilagor ska skickas med anmälan:

  • Ritning som visar lokalens utformning, rumsfördelning och användningssätt, markera även placering av handtvättställ, toaletter, städutrymme etc.
  • Karta som visar utomhusmiljön.
  • Protokoll från luftflödesmätning eller OVK (obligatorisk ventilationskontroll) som visar luftkapaciteten i utrymmen där barn/elever vistas.
  • Protokoll från senaste radonmätningen.

​Mer information på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@bollnas.se
0278-250 00