Planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Begäran om planbesked, är en e-tjänst för dig som vill ändra, upphäva eller upprätta en detaljplan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa