Schaktningstillstånd, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få gräva i mark som ägs av Bollnäs kommun, som i till exempel gator och parker, måste du ansöka om grävtillstånd.

Processen kring grävning och schaktning regleras av anvisningar i schaktning i vägar, gator och allmän mark. Ansökan om schaktningstillstånd gör du enklast via den här e-tjänsten. Arbetet får inte påbörjas innan ansökan har blivit godkänd. Undantag är akuta grävarbeten, där en ansökan kan lämnas in i efterhand.

Om trafikanter påverkas ska även en trafikanordningsplan skickas in.

Tänk på att göra din ansökan i god tid innan arbetet ska påbörjas.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa