Ansökan § 10-medel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

§10, i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, gör det möjligt för föreningar, ideella organisationer och andra aktörer (dock ej privatpersoner) att ansöka om ekonomiska medel för projekt/insatser och samverkan som huvudsakligen bidrar till att utveckla och stärka integration i kommunen.

Pengarna ska användas för:

  • merkostnader med anledning av flyktingmottagandet som inte är finansierade av andra medel.
  • projekt/insatser och samverkan som bidrar till att utveckla och stärka integration i kommunen för att stimulera mångfald och inkludering.
  • att stärka nyanländas delaktighet och engagemang i syfte att underlätta etablering i samhället.

Innan du ansöker, läs igenom informationsmaterialet

Klicka här för att läsa mer om §10-projekt/insatser

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa