Samarbetssamtal vid Familjerätten i Bollnäs

LÄS MER

Samarbetssamtal är en möjlighet för dig som förälder att gemensamt hitta former för hur vårdnad, boende och/eller umgänge med barnet ska se ut. Det innebär att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och förutsätter att båda föräldrarna vill medverka.

Om samarbetssamtal
Från Familjerätten är två samtalsledare med och hjälper till i samarbetssamtalen. Samtalsledarna börjar med att ha ett första enskilt samtal med vardera förälder för att inhämta information och ge information om hur samarbetssamtal går till. Samtalsledarna gör sen bedömningen om samarbetssamtal är möjliga. Om det förekommit våld, pågår missbruk eller psykisk ohälsa är det ibland inte lämpligt att hålla samarbetssamtal. 

Om samarbetssamtal bedöms lämpligt
Efter en första träff med samtalsledarna träffas föräldrarna tillsammans. Ett samarbetssamtal tar ca 1 - 1,5 timme per tillfälle. Hur ofta samtalen sker och hur många gånger beror på föräldrars önskemål och om samtalsledarna bedömer att det är möjligt med fortsatta samtal. Mellan 3 – 6 samtal är vanligt.

 Ämne utifrån föräldrarnas önskemål
Det är ni föräldrar som bestämmer ämnen/frågor ni vill prata om. Samtalsledare försöker hjälpa er att komma vidare i samtalet för att nå enighet. Det är barnet som ska vara i fokus och samtalen ska handla om frågor kring barnets vårdnad, boende och umgänge. Till exempel om hämtning eller lämning i samband vid umgänge, var barnet ska bo m.m. Samtalet kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse. Samtalsledarna har ingen beslutanderätt, men kan ge information om vad lagen säger, tips på böcker och ge förslag till olika lösningar/alternativ.

Samarbetssamtal förs under sekretess
Frivilliga samarbetssamtal förs under sekretess och är inget som journalförs eller registreras i socialtjänstens datasystem. Om ni är överens och vill skriva ett avtal gör Familjerätten en utredning som journalförs och arkiveras tills barnen blir 18 år.  När barn blir 18 år bestämmer de själva. 

Samarbetssamtalen avbryts om en förälder inte längre vill delta, när föräldrar kommit fram till en lösning eller om samtalsledarna bedömer samtalen olämpliga.

Kontakt
Om du har frågor når du oss socialsekreterare enklast via receptionen 0278-251 90 eller via e-post till SOCIFO.familjeratten@bollnas.se

Vänliga hälsningar,
Familjerätten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa