Dricksvattenanläggning

LÄS MER

Registrering av mindre dricksvattenanläggningar
enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt för att underlätta handläggningen av ärendet.

Start av verksamheten
Livsmedelsanläggningar ska registreras enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004. Verksamheten får starta tidigast två veckor efter att anmälan kommit in till samhällsbyggnadskontoret eller när beslut om registrering har mottagits.

Avgift
För anmälan om registrering är avgiften motsvarande en timmes handläggning, för närvarande 1263 kronor. Avgiften baseras på Kommunfullmäktiges beslut om taxa för livsmedelskontroll.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@bollnas.se
0278-250 00