Dricksvattenanläggning

LÄS MER

Registrering av mindre dricksvattenanläggningar
enligt LIVSFS 2022:8 och LIVSFS 2022:12

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt för att underlätta handläggningen av ärendet.

Start av verksamheten
Livsmedelsanläggningar ska registreras enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004. Verksamheten får starta tidigast två veckor efter att anmälan kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen eller när beslut om registrering har mottagits.

Avgift
För anmälan om registrering är avgiften motsvarande en timmes handläggning, för närvarande 1 427 kronor. Avgiften baseras på Kommunfullmäktiges beslut om taxa för livsmedelskontroll.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo@bollnas.se
0278-250 00