Föräldrar, Ansökan om samtycke för uttag

LÄS MER

Ansökan om överförmyndarens samtycke till förmyndares uttag från omyndigs överförmyndarspärrade medel (13 kap 8 § föräldrabalken)

Viktig information:
- Utgiften skall vara för omyndiges behov samt utöver förälders försörjningsplikt. (inkomstuppgift kan komma att begäras)
- Bifoga handlingar som styrker utgiften/kostnaden!
- Om båda föräldrarna är förmyndare måste båda underteckna ansökan!
Om den omyndige är över 16 år skall han/hon som huvudregel samtycka till uttaget.

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndare@bollnas.se
0278-250 00