Trygghetstelefon

LÄS MER

En trygghetstelefon ger dig som är äldre en ökad trygghet eftersom du snabbt kan komma i kontakt med Bollnäs kommuns omvårdnadspersonal dygnet runt. Det i sin tur ökar även möjligheten för dig att bo kvar i din bostad. Trygghetstelefon kan du få utan föregående behovsbedömning genom att fylla i en ansökan.

En trygghetstelefon är till för att du ska kunna komma i kontakt med hemtjänstpersonalen dygnet runt.
Trygghetstelefonen ska inte betraktas som ett servicelarm och ersätter inte SOS 112.
Vid installation av  trygghetstelefon installeras även ett nyckelfritt lås (Phoniro).
Vid installationstillfället ska en hus-/lägenhetsnyckel lämnas till installatör. 
Engångskostnad för installation, samt månadskostnad tillkommer.

Övriga upplysningar:

Du kan läsa mer om trygghetstelefon och nyckelfri hemtjänst i vårt informationsblad. 

Din ansökan, enligt Socialtjänstlagen (SoL)  kommer att behandlas av biståndshandläggarenheten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Signering av sökande
  • Signering av företrädare då sådan finns

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa