Beställning av utstakning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En utstakning innebär att vi stakar ut läget på marken för en planerad byggnad. Utstakning görs oftast i två moment, grov- och finutstakning. 

Vid grovutstakning markerar vi de planerade byggnadshörnen med träkäppar direkt på marken. En grovutstakning görs ofta efter röjning men innan själva markarbetet påbörjas.

En finutstakning är mer noggrann; där markerar vi med spikar satta i profiler. Mellan spikarna kan man sedan spänna upp profiltråd som visar det exakta läget för byggnaden. 

I vanliga fall är det fasadmått som stakas ut. Uppgifter hämtas från bygglovshandlingarna. 

Mer information om utstakning finns på Boverkets webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa