Stipendieansökan ur Arbråfonderna

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stipendier för studerande

Ändamål - syfte - inriktning
Syftet med Engströmska minnestiftelsen och stiftelsen Märta Jonssons minnesfond är att främja ungdoms utbildning och andra fostrande och undervisningsfrämjande ändamål.

Stipendiebelopp
Donationsrådet föreslår årligen om stipendiernas storlek för följande utbildningskriterier:

 • Universitet- och högskoleutbildning utom Norden.
 • Universitet- och högskoleutbildning inom Norden.
 • Gymnasieutbildning, kommunal/statlig vuxenutbildning samt folkhögskoleutbildning utanför Hälsingland.
 • Gymnasieutbildning, kommunal/statlig vuxenutbildning samt folkhögskoleutbildning inom Hälsingland.

Dessa kan söka

 • Studerande som är folkbokförd (mantalsskriven) inom Arbrå förutvarande kommun.
 • För universitet- och högskoleutbildning gäller att den studerande skall ha varit folkbokförd (mantalsskriven) inom Arbrå förutvarande kommun, när studierna påbörjades.
 • Studerande från Undersviks församling får stipendier ur Engströmska minnesstiftelsen och studerande från Arbrå församling ur Stiftelsen Märta Jonssons Minnesfond eller Engströmska Minnesstiftelsen.
 • Stipendierna för universitet- och högskoleutbildning gäller såväl hel- som deltidsstudier, dock minst halvtid.

Ansökan

 • Ansökan ska avse hela läsåret (höst- och vårtermin innevarande läsår).
 • Till ansökan ska alltid bifogas studieintyg från läroanstalten.
 • Ofullständigt ifylld ansökan löper risk att inte behandlas.

Utbetalning
Sedan ansökan behandlats av donationsrådet överlämnas rådets handläggning och förslag till respektive fondstyrelse/nämnd för slutgiltigt beslut. Härefter sker omgående utbetalning.

Avslag på ansökan bekräftas med protokollsutdrag från donationsrådet till sökanden.

Återbetalning
Om studierna ej fullföljs och stipendium beviljats och utbetalats, ska detta återbetalas av sökanden.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar lämnas av donationsrådets sekreterare Gertrud Dagh Hedin .
Telefon: 0278-409 23 eller Mobil: 070-551 99 37.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa