Ändrat omsorgsbehov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna tjänst kan du anmäla ändrat omsorgsbehov för ditt barn med anledning av exempelvis arbetslöshet eller föräldraledighet. Du som vårdnadshavare som blir arbetssökande eller föräldraledig kan utnyttja förskoleplatsen för ditt barn 15 timmar per vecka.

Vid arbetslöshet:
Vistelsetiden förändras en månad efter det att vårdnadshavaren blivit arbetslös om inget meddelats i förväg.
Om vårdnadshavaren har kännedom om kommande arbetslöshet och meddelar det en månad före, ändras vistelsetiden från det datum som gäller för arbetslösheten.
Ny inkomstuppgift ska bifogas!

Vid föräldraledighet:
I samband med syskonets födelse får barnet behålla sin vanliga plats i en månad. Därefter har barnet rätt till 15 timmar per vecka.
Vistelsetiden förändras inte under havandeskapsledigheten om inte föräldern meddelar att de endast behöver 15 timmar per vecka.
Ny inkomstuppgift ska bifogas!

För mer information kontakta utbildningskontoret, tfn 0278-256 80.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inlogg med bank-ID krävs

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa