Anslutning till kommunal Vatten- och/eller avloppsledning

LÄS MER

Ansökan om anslutning till kommunalt vatten- och/eller avloppsledning

Helsinge Vatten AB handlägger VA-anslutningsärenden på uppdrag av Bollnäs och Ovanåkers kommun. Denna ansökan och beskrivning utgör underlag för Helsinge Vattens handläggning i ärendet.

Inlämnas i ett exemplar till Helsinge Vatten, Bornvägen 2B, 822 30 Alfta vid ansökan om anslutning till den kommunala anläggningen.

Bifoga karta om sökanden har eget förslag på förbindelsepunkt.

Frågor om e-tjänsten

Helsingevatten
0271-574 50