Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade för dig som är folkbokförd inom Bollnäs kommun

Allmänna upplysningar – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Syftet med tillståndet är att du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare och närmare ditt färdmål. Om du inte kör själv får du bara tillstånd om du regelbundet behöver hjälp av föraren utanför
bilen. Parkeringstillståndet är personlig och får bara användas när du själv kör bilen eller följer med som passagerare.

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud.

Tillståndet gäller inte på privat mark eller i garage om inte ägaren medgivit det. Det gäller inte heller där det är förbjudet att stanna eller i zoner för ett visst ändamål, t ex lastzon, taxizon och vändzon.

Du ansöker i kommunen där du är folkbokförd.

Mer information på blanketten

Ansökan skickas till:
Bollnäs kommun
Teknik-, service- och fritidsförvaltningen
821 80 Bollnäs

Frågor om e-tjänsten

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen
0278-250 00