Trafikanordningsplan, ansökan (TA-plan)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Trafikanordningsplan (TA-plan) är ett samlingsnamn för de krav som ställs för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska visas och placeras vid ett vägarbete eller en markupplåtelse. Om du ska utföra ett arbete eller anordna ett evenemang på eller intill kommunal väg som påverkar trafikanter ska du skicka in en ansökan om TA-plan till oss.  Du skickar in din ansökan via den här e-tjänsten.

Ta gärna del av informationen om Trafikanordningsplan (TA-plan) på vår webbplats innan du startar e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa