Stipendieansökan - körkort

LÄS MER

Stipendium till körkort för elev som har godkänd yrkesexamen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram

Bakgrund

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-00123 § 177 framgår att stipendium till körkort införs och ges till ungdomar som genomfört gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Stipendiet maximeras till 15 000 kr per person beroende på hur många som söker varje år. Villkor för stipendiet är att den studerande har yrkesexamen efter genomförd utbildning och vid ansökningstillfället är folkbokförd i Bollnäs Kommun, och inte har erhållit stipendium för körkort från en annan kommun tidigare . Ansökningsmöjlighet finns för dig som tar examen från 2019 och framåt.

Möjlighet att söka finns under perioden juni – september. Ansökan skall således ha inkommit till Bollnäs kommun senast den sista september samma år som utbildningen avslutats. Beslut tas under oktober samma år. Därefter sker utbetalning.

För att ha rätt till stipendium ska du bifoga:

  • slutbetyg från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram
  • kopia av körkort
  • personbevis adress (beställs från Skatteverket)