Intyg över utförd enskild avloppsanläggning

LÄS MER

Intyg över utförd enskild avloppsanläggning
Kvalitetsredovisning vid anläggande

Fyll i intyget tillsammans med entreprenören!

OBS!
Foton ska tas under anläggningsarbetet och skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
0278-250 00