Projektbidrag ur Arbråfonderna

LÄS MER

Ansökan om projektbidrag

Bidrag till särskilda projekt och utvecklingsarbete
Ändamål - syfte - inriktning
Att i enlighet med respektive donationsfonds stadgar ge föreningar / organisationer, barn- och
ungdomsinstitutioner samt enskilda ekonomiskt stöd till olika projekt samt ge möjlighet att utveckla verksamhet
utöver det traditionella för barn och ungdomar inom förutvarande Arbrå kommun.

Kriterier för projekt och verksamhetsinriktning

  • Uppsökande verksamhet med inriktning mot barn och ungdomar som står utanför föreningslivet.
  • Verksamhet i syfte att förebygga våld, mobbing, rasism och övriga motsättningar i samhället.
  • Genomförande av helg- och ferieverksamhet, drogförebyggande arrangemang samt insatser för en bestämd målgrupp i bostadsområden eller glesbygd.
  • Genomförande av studieresor, lägerskolor etc. för klasser, daghem / förskolor/fritidshem och fritidsgårdar, med en tydlig pedagogisk inriktning.
  • Ny-, till-, ombyggnad samt upprustning eller inredning av föreningsägd anläggning/lokal.
  • Inköp av utrustning och inventarier till föreningsägd eller förhyrd anläggning/lokal eller speciell verksamhet.
  • Internationellt utbyte med skolor och föreningar/organisationer.

Läs mer på sidan 3 och 4 på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Gertrud Dagh Hedin
070-551 99 37