Enskild väg och tomtutfarter till allmän väg

LÄS MER

Ansökan om tillstånd enligt 39 § väglagen (1971:948) att ansluta enskild väg och tomtutfarter till allmän väg

Enligt väglagen krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. Här kan du ansöka om tillstånd för anslutning till de gator och vägar som teknik-, service- och fritidsförvaltningen i Bollnäs kommun är väghållare för. Du måste även ha tillstånd om du vill ändra en anslutning till exempel bredda eller flytta den. Reglerna för ny eller ändrad utfart finns i 39 § väglagen (1971:948). Det kostar inget att ansöka, men du får själv stå för alla kostnader som utfarten för med sig.

Mer information på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen
0278-250 00